När vill du ha deadline för examensarbetet i InfoSäk?
17:e Oktober (10 votes) 34%
34% percentage
24:e Oktober (20 votes) 69%
69% percentage

29 Votes 0 Comments

IP Duplication Checking

Create your Strawpoll Instantly